Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Bonuskaartah.nl en regelen de rechten en verplichtingen tussen Bonuskaartah.nl en de gebruiker van de website.

2. Niet aansprakelijk voor verkeerde aanbiedingen

Bonuskaartah.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde aanbiedingen of onjuiste informatie op de website. Hoewel we streven naar accurate en actuele aanbiedingen, kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid ervan.

3. AH staat voor altijd handig

Bonuskaartah.nl is een website die streeft naar het tonen van handige aanbiedingen, kortingen en informatie, maar staat los van Albert Heijn en/of Ahold B.V.

4. Vrij gebruik van de kaart

De kaart aangeboden op Bonuskaartah.nl is vrij te gebruiken door iedereen die de website bezoekt. Er zijn geen beperkingen op wie de kaart kan gebruiken.

5. Geen verbondenheid met Albert Heijn en/of Ahold B.V.

Bonuskaartah.nl is op geen enkele wijze verbonden aan, gelieerd met, of gesponsord door Albert Heijn en/of Ahold B.V. De website is onafhankelijk en opereert op eigen initiatief.

6. Logo’s, media en ander materiaal

Alle logo’s, media en ander materiaal dat op Bonuskaartah.nl wordt weergegeven, behoren toe aan de rechtmatige eigenaar(s) en worden op de website gebruikt voor informatieve doeleinden.

7. Gebruik van de website

De gebruiker stemt ermee in Bonuskaartah.nl alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Bonuskaartah.nl kan niet garanderen dat de website altijd foutloos zal functioneren, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten, of dat de toegang tot de website ononderbroken zal zijn.

8. Aansprakelijkheid

Bonuskaartah.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Bonuskaartah.nl.

Bonuskaartah.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het vertrouwen op de inhoud, aanbiedingen of informatie op de website.

9. Wijzigingen

Bonuskaartah.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

De gebruiker wordt geadviseerd om regelmatig deze algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

Het voortgezette gebruik van Bonuskaartah.nl na eventuele wijzigingen wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van Bonuskaartah.nl is het Nederlands recht van toepassing.